Adatvédelmi Szabályzat

 

Általános rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy részletes leírást adjon a Flukers Duó Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett www.etelvitel.hu (továbbiakban: „Weboldal”) domain név alatt elérhető weboldalra látogatók és felhasználóinak (továbbiakban ”Felhasználók”) adatgyűjtéséről, és azok felhasználásáról, beleértve - adott esetben - személyes adatokat is. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Szabályzatot.
 
Személyes adatok és más adatok védelme a weboldal Felhasználóival kapcsolatosan

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít a weboldalon elérhető szolgáltatást felhasználó személyek adatvédelmének tiszteletben tartására. A Weboldalunkon keresztül szerzett személyes adatokat a természetes személyek adatvédelméről és adatok feldolgozásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2014/05/04., 1-88. o.) (a továbbiakban: „GDPR”). Elsődleges célunk, hogy biztosítsuk azon személyek jogainak és szabadságának védelmét, akik személyes adataikat megadják. A Weboldal használata alapvetően nem igényli a Felhasználótól személyes adatainak megadását az Adatkezelő részére. A személyes adatok megadása a Felhasználó által teljesen önkéntes; azonban az Adatkezelő „online étel/ital rendelés” szolgáltatásának igénybevételéhez bizonyos adatok megadása szükséges.
Megértjük a személyes adatok tekintetében a titoktartás fontosságát. Az adatok felhasználása során a Felhasználó biztos lehet abban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatait titokban tartsuk.
 
Ki felügyeli a Felhasználók adatait?

Amikor Ön rendelési szándékával a weboldalra regisztrál, elküldi a személyes adatait az Adatkezelő részére. A Felhasználók adataihoz csak azok a munkavállalók vagy partnerek férhetnek hozzá, akiknek ezen információk birtokában kell lennie annak érdekében, hogy a termékekhez vagy szolgáltatásainkhoz kapcsolódó Felhasználói utasítások végrehajtása elvégezhetők legyenek.
 
Miként védjük meg az információkat?

A Felhasználó által kitöltött regisztrációs űrlap a „Vásárlói” profil létrehozásához, valamint az engedélyezési (bejelentkezési) folyamat az források, eszközök eléréséhez a biztonságos SSL protokoll használatával történik, ami jelentősen növeli az adatátvitel védelmét az interneten. A Felhasználó által szolgáltatott információkat az Adatkezelővel szerződésben lévő RackForest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em.) tárolja, és dolgozza fel a megfelelő biztonsági intézkedések mellett, amelyek megfelelnek a GDPR követelményeinek.
 
Milyen információkat gyűjtünk a Felhasználóról, milyen célokra és milyen jogalapon? 

Cél: étel/ital online rendelés

Az adatok hatásköre:

ha a Felhasználó úgy dönt, hogy ételt és/vagy italt szeretne rendelni a weboldalon keresztül online, akkor meg kell adnia adatokat. Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell a keresztnevet és a vezetéknevet, szállítási címet, elérhetőségi adatokat. Időnként további információkat is igényelhetünk az szolgáltatások javítása érdekében. A rendeléshez szükséges információt közvetlenül Öntől kapjuk a regisztráció révén, amelyet az online rendelés véglegesítése pillanatában partnereink részére szolgáltatunk.
Jogalap:
- a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás teljesítésének szükségessége vagy az adatalany kérelmére a szerződéskötést megelőző lépések megtétele érdekében (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja);
- az Üzemeltetőre háruló jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja).
 
Cél: panaszok és kérések kezelése, kérdések megválaszolása

Az adatok hatásköre:

e célból feldolgozhatunk a Felhasználó által megadott személyes adatokat, az Adatkezelő közvetítő szolgáltatása igénybevételére vonatkozó adatokat panasz vagy jelentkezés benyújtásakor, valamint a panaszhoz vagy jelentkezéshez csatolt dokumentumokban szereplő adatokat. Bizonyos esetekben alaposan meg kell vizsgálni a panaszt a törvényben előírt, különösen a fogyasztóvédelmi jogszabályokban meghatározott határidőn belül.
Jogalap:
- az Adatkezelő legitim érdeke (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja) az elektronikusan nyújtott szolgáltatások funkcionalitásának javítása, valamint pozitív kapcsolat kiépítése a bejelentkezett vagy be nem jelentkezett Felhasználókkal, a megbízhatóság és hűség alapján;
- az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja).
 
Kivel osztjuk meg a Felhasználó adatait?
 

A Weboldalon feltüntetett étel/ital házhozszállító partnerek

Az Adatkezelő a Felhasználóktól gyűjtött adatokat nem adja ki harmadik félnek. A „rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával maga a Felhasználó ossza meg a szállítási adatait az általa kiválasztott partner(ek)kel.
 
Mennyi ideig őrizzük meg a Felhasználó személyes adatait?

A felhasználó bármikor, írásban (info@etelvitel.hu), indoklás nélkül kérheti e-mail címe és személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő ezt a felhasználó visszaellenőrzése után haladéktalanul megteszi és a tagság megszűnésével egyidejűleg a Felhasználó általa felvitt adatokat is megsemmisíti.
Az Adatkezelő a be nem jelentkezett Felhasználók személyes adatait a készülékeikre mentett cookie-k életciklusának megfelelő időtartamra tárolja. A cookie-k használatával kapcsolatos részleteket lentebb a „Cookie Szabályzat” rész tartalmazza.

Mik a Felhasználó jogai személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan?

Adatok felhasználásának kifogásolásához való jog

A GDPR 21. cikkelye alapján a Felhasználónak bármikor jogában áll kifogást benyújtani személyes adatainak felhasználására vonatkozóan, ha az Adatkezelő a jogos érdeke alapján dolgozza fel azokat, például a szerződés teljesítésével, a termékek és szolgáltatások értékesítésének, a Weboldal egyes funkcióinak felhasználásával kapcsolatos statisztikák, valamint a Weboldal használatának megkönnyítése érdekében.
Ha a Felhasználó kifogásai megalapozottnak bizonyulnak, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja a Felhasználó személyes adatainak feldolgozására, az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait a kifogásolt tárggyal kapcsolatosan.
 
Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

A GDPR 18. cikkelye alapján a Felhasználó kérheti a személyes adatainak feldolgozásának korlátozását, ha a Felhasználó vitatja személyes adatainak pontosságát, ha a Felhasználó adatainak feldolgozása jogellenes, és a Felhasználó a személyes adatok törlése helyett a felhasználás korlátozását kéri, ha a Felhasználó személyes adatai nem szükségesek azokért a célokért, amelyekhez azokat gyűjtik, de a Felhasználó a követelések létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek, akkor is, amikor a Felhasználó kifogásolja az adatainak felhasználását. Az Üzemeltető az adatfeldolgozást korlátozza arra az időtartamra, amíg kivizsgálja, hogy a Felhasználó érdekeinek, jogaiknak és szabadságának védelme érvényesül-e az Adatkezelőnél a Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során.
 
A Felhasználó joga adatainak hozzáféréséhez, helyesbítéséhez és törléséhez

A GDPR 15. cikkelye megállapítja, hogy a Felhasználónak jogában áll az Adatkezelőtől igazolást kérni, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e. Ebben az esetben a Felhasználónak jogában áll a személyes adataihoz hozzáférni, többek közt a feldolgozás céljára, a feldolgozott személyes adatok kategóriára, a személyes adatok tárolására tervezett időtartamra, illetve az ezt az időszakot meghatározó kritériumokra való tekintettel határozza meg a Felhasználónak a GDPR szerinti jogait és a felügyeleti hatósághoz forduláshoz való jogot.
A Felhasználónak joga van továbbá az Adatkezelőnél tárolt összes személyes adat másolatának igénylésére, és tájékoztatni az Adatkezelőt azok esetleges pontatlanságáról. E tekintetben azonban kivételeket írnak elő.
A Felhasználó bármikor értesítheti az Adatkezelőt arról, hogy az adatai megváltoztak, vagy azt kívánja, hogy az Adatkezelő kijavítsa vagy törölje az Adatkezelő által birtokolt személyes adatokat. Az utasításnak megfelelően megváltoztatjuk, javítjuk vagy töröljük az adatbázisunk található adatokat, kivéve azokat az üzleti adatokat, amelyeket kötelesek vagyunk tárolni törvényi szabályozás vagy jogszabályi rendelkezések szerint a szolgáltatás nyújtása érdekében.

 
Adatáthelyezéshez való jog

A GDPR 20. cikkelye szerint a Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az általa biztosított személyes adatait megkapja, és továbbítsa egy általa választott másik adatkezelőhöz.
 
Mennyi idő alatt teljesítjük az ügyfél kérését?

Ha a Felhasználó megkéri az Adatkezelőt, hogy a fent említett bármely jogát gyakorolja, akkor a kérés teljesítéséről vagy a kérés elutasításáról azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell. A Felhasználót arról is előre tájékoztatni kell, ha a határidőt esetleg meghosszabbítani tervezzük.
 
Hogyan lépjen velünk kapcsolatba?

Az adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtása érdekében a Felhasználónak kapcsolatba kell lépnie velünk, igazolnia kell személyazonosságát, és meg kell adnia a szóban forgó információkat.
Az adatkezelőt közvetlenül a következő e-mail címen érheti el: info@etelvitel.hu
 


Cookie Szabályzat

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:


Munkamenet cookie:

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Cookie elfogadás cookie: 
Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: 
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Információ a cookie-k letiltásának kezeléséről a legnépszerűbb internetes böngészőknél

1. Az Internet Explorer 11 böngészőn, Windows 10 rendszeren:

a. kattintson az Eszközök gombra a böngésző ablak jobb felső sarkában -, majd kattintson az “Internet opciók”-ra a böngésző ablakban;
b. ezután kattintson az “Adatvédelem” fülre, majd a “Beállítások” részben válassza “Haladó” fület, és döntse el, engedélyezi a cookie fájlokat, blokkolja őket vagy szeretné, hogy minden alkalommal megkérdezze a böngésző a cookie-k használatát;
c. végül kattintson az “OK” lehetőségre.

2. Mozilla Firefox böngészbőben:

a. a Firefox böngészőben az oldal tetején kattintson a menü gombra  (Windows XP-nél a kattintson az Eszközök Menüre) és válassza az “Opciók”-at;
b. kattintson az “Adatvédelem és biztonság” panelre, majd menjen az Előzmények részhez;
c. a legördülő menüből válassza a “Firefox Program” lehetőséget, majd az “Egyéni beállítások használata előzményekhez”;
d. törölje a jelet a “Sütik elfogadása” funkciónál; e. zárja be a about:preferences oldalt. Az Ön által végrehajtott módosítások automatikusan mentésre kerülnek.

3. Google Chrome böngészőnél:

a. A Chrome böngésző job felső sarkában kattintson a „függőleges 3 pont” gombra;
b. válassza a „Beállítások”-at;
c. az oldal alján kattintson a “Speciális” opcióra;
d. az "Adatvédelem és biztonság” alatt," kattintson “Tartalombeállítások” opcióra;
e. válassza a “Cookie-k” ;
f. Kapcsolja ki a “Cookie fájlok mentésének és használatának engedélyezése”.

Ha az internetböngésző beállításait nem módosítja a cookie-fájlok írásának blokkolására vonatkozóan, az egyenértékű a cookie-k írásának engedélyezésével.
További információt talál a cookie-król a következő címen: www.aboutcookies.org, vagy böngészőjének Súgó menüjében.
Ez a Szabályzat a cookie-k használatára vonatkozik kizárólag ezen a Weboldalon keresztül, és nem vonatkozik harmadik fél általi használatára.
 
Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot ezen Rendelkezések módosításához. A módosításokat a Weboldalon történő közzétételével hatjuk végre. A módosítások a végrehajtás időpontjában hatályossá válnak. A Felhasználókat arra ösztönözzük, hogy rendszeresen ismerkedjenek meg e Szabályzat szövegével, hogy annak módosításait nyomon követhessék. Ennek a Weboldalnak használata a jelen Szabályzat elfogadását jelenti. Ha a Felhasználó nem fogadja el, az Adatkezelő nem teszi lehetővé a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.