étel házhoz szállítás online rendelés ebéd hidegtál sültestál étel házhoz szállítás online rendelés ebéd étel házhoz szállítás online rendelés ebéd hidegtál sültestál

Hova szeretnél rendelni?

 

Adatvédelem és adatkezelés

Az adatkezelésért felelős megbízott: (továbbiakban: Adatkezelő) 

Flukers Duó Bt.

5673 Kamut, Széchenyi u. 23.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-136021/2018; NAIH-136758/2018.

Tárhely szolgáltató: (továbbiakban: Adattároló)

RackForest Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em.
14671858-2-43
info@rackforest.hu
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014


1. Adatkezelési jognyilatkozat


Az Adatkezelő és az Adattároló kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit maradéktalanul betartja, valamint figyelembe veszi az 'Online Privacy Allience' ajánlásait is a személyes adatok kezelésekor.
 
 
2. Tagsághoz szükséges adatok

Regisztrációkor kötelezően megadott adatok

Vásárló esetén

- Vezeték-és keresztnév
- e-mail cím
- jelszó
- telefonszám
- szállítási cím (szállítási név, irányítószám, település, utcanév, házszám)
- hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás

 Étterem esetén (továbbiakban: Partner)

- Étterem neve, telefonszáma, székhelye
- e-mail cím
- cégadatok (adószám, székhely)
- Kapcsolattartó Vezeték- és keresztnév


3. Adatkezelés


3.1 Adatok tárolása

A megadott személyes adatokat az Adattároló a tőle elvárható legnagyobb gonddal tárolja és védi. Azokat harmadik félnek nem adja ki. Az üzemeltető harmadik fél számára csak a felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén ad át adatokat. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

3.2 Adatok közlése, nyilvánossá tétele

A megadott információkat az Adatkezelő és az Adattároló nyilvánosan nem teszi közzé, azok kizárólag a többi tag számára jelszóval megerősített belépés után válnak megtekinthetővé. Ettől eltérni csak a felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén lehetséges.

3.3 Adatok módosítása

A személyes és egyéb adatok módosítását kizárólag az adott felhasználó végezheti. A rendszer üzemeltetője semmilyen változtatást nem végez a személyes adatokon, kivéve, ha ezt az adott felhasználó írásban kéri tőle.

3.4 Adatok törlése

A felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címét és minden személyes adatát módosíthatja. Az adatok módosítás azonnal érvényesül az adatbázisban. A felhasználó bármikor, írásban (info@etelvitel.hu), indoklás nélkül kérheti e-mail címe és személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő ezt a felhasználó visszaellenőrzése után haladéktalanul megteszi.
Az Adattároló a felhasználó tagságának megszünését követően minden általa felvitt adatot megsemmisít.

3.5 Adatok archiválása

Az Adattároló naponta archiválja a teljes adatbázist annak érdekében, hogy az adatok ne vesszenek el, valamely hardver meghibásodása, külső behatás vagy egyéb előre nem látható ok miatt. Az Adattároló az archivumot kizárólag helyreállításra használhatja, kivéve, ha egy felhasználó a saját adataiban történt hibás módosítása miatt kéri annak visszaállítását.
Az archivum 10 napig visszamenőleg tárolja az adatokat, így az adattörlések is ekkor jutnak érvényre az archivumban.


3.6 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A www.etelvitel.hu oldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az Flukers Duó Bt. részére:
  • Név
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Cím

4. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személynek részére nem adja át. A www.etelvitel.hu weboldal automatikusan továbbítja e-mail formában a vásárlók megrendeléseit a weboldalon regisztrált házhozszállító Partnerek felé. Az kiszállító Partnerek feldolgozzák az ételrendeléseket, majd házhozszállítják azokat. Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Partner részére történő elküldését követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Vásárló a Partner adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat. 

 

 

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő és az Adattároló fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.


6. A személyes adatok kezelésének jogalapja


Személyes adatai kezeléséről a Vásárló tájékoztatást kérhetnek e-mailben (info@etelvitel.hu), melyről az Adatkezelő részletes információt ad a kérés beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül. 
A Vásárló bármikor indoklás nélkül kérheti a rendszerben tárolt adatainak törlését, melyet az üzemeltető az 3. pontban leírtaknak megfelelően teljesít. A Vásárlónak lehetősége van postai úton (5673 Kamut, Széchenyi u. 23.) vagy elektronikus levelezés útján (info@etelvitel.hu) benyújtania a panaszát. 


7. Jogérvényesítési lehetőségek.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. Kérdéseivel észrevételeivel bármikor fordulhat az üzemeltetőhöz az info@etelvitel.hu címre írt levelében vagy lent a "Kapcsolatfelvétel" gombra kattintva.