étel házhoz szállítás online rendelés ebéd étel házhoz szállítás online rendelés ebéd hidegtál sültestál étel házhoz szállítás online rendelés ebéd hidegtál sültestál

Hova szeretnél rendelni?

 

Általános Szerződési Feltételek

Étterem és Vásárló regisztráció


Az ételvitel.hu weboldal üzemeltetője a Flukers Duó Betéti Társaság (továbbiakban Szolgáltató)
Cégjegyzékszám: 04-06-007816
Adószám: 21922606-1-04
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-136021/2018; NAIH-136758/2018

Az ételvitel.hu weboldal használatával a Vásárló (továbbiakban Felhasználó) és az Étterem (továbbiakban Kiszállító) elfogadják a rájuk vonatkozó alábbi szerződési feltételeket:

Szerződéskötés

A regisztráció befejezése előtt el kell olvasni és el kell fogadni a jelen szerződési feltételeket. Regisztráció csak abban az esetben történik meg, amennyiben kattintással a Felhasználó/Kiszállító bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó/Kiszállító tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz az általános szerződési feltételekf elfogadása szerződéskötésnek minősül.

A szolgáltatás leírása

Az ételvitel.hu éttermi ételkiszállítók szolgáltatásait közvetíti, így az oldalon regisztrált Felhasználók online rendelhetnek ételt házhozszállításra. A Felhasználók által leadott ételrendeléseket a Szolgáltató elekronikus úton (e-mail-ben) továbbítja a Kiszállítónak, ezt követően a Kiszállító készíti össze az ételt és szállítja azt ki.
 
A Szolgáltató által közvetített ételajánlatokat a Kiszállító éttermek töltik fel (megyénként az első hét Étterem regisztrálónak a Szolgáltató díjmenetesen feltölti), illetve szerkesztik a saját ételkínálati profiljukban. Mivel az ételkínálat, ételleírások árai a Kiszállítóktól származnak, ezért a Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért és elérhetőségéért, minőségéért felelősséget nem vállal, így kártérítésre nem kötelezhető.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés az ételrendelés leadására vonatkozóan jön létre, míg a megrendelt ételek kiszállítására vonatkozóan a Felhasználó és a Kiszállító között jön létre megállapodás. A Felhasználó a ételvitel.hu szolgáltatásán keresztül leadott rendelésével egyidejűleg elfogadja az általa kiválasztott Kiszállító ételkiszállításra vonatkozó ajánlatát és az ételrendelésre vonatkozó kiszállítási szabályzatát is, amit a Kiszállító adatlapja tartalmaz. A Kiszállító ajánlatának elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Kiszállító között. A Szolgáltató az elektronikusan leadott rendelés folyamán kizárólag közvetítői szerepet tölt be, így semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

A ételkiszállító éttermek és a vásárlók ingyenesen regisztrálhatnak. Továbbá regisztrálhatnak ajánlataikkal a csak helyben étkeztető (nem kiszállító) éttermek is, akik korlátozott információközlésre teljesen ingyenesen használhatják az oldalt.

A Kiszállító a profilját szerkesztve teheti közzé étlapját, kiszállítási információit, akcióit, egyéb közlendőit és egyúttal kötelezettséget vállal minden általa feltüntetett adat valóságtartalmáért. Az étlapon feltüntetett árakat köteles egységesen kezelni.

A Kiszállító a regisztrációval elfogadja, hogy a Szolgáltatót forgalomarányos jutalék illeti meg, amely a Kiszállító részére a weboldalon keresztül befutott rendelések nettó értékének 5%-a.

Az Szolgáltató negyedévente összesíti a forgalmat és megküldi a számlát a Kiszállító részére.
 

Rendelési folyamat és fizetés

A rendelés leadása előtt a Felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a Kiszállító adatlapján közzétett feltételeket (szállítás terület, szállítási díj, csomagolási költség). Amennyiben olyan területre rendel a Felhasználó, melyre a
Kiszállító nem szállít ki, úgy a Kiszállító nem köteles kiszállítani a megrendelt ételt.

Az oldalon leadott rendelés csak az ételekre vonatkozik, a csomagolási illetve szállítási költség plusz költségként jelentkezhet. A feltüntetett árak bruttó árak, tehát az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendőek. 

A Felhasználó a regisztráció során megadja a szállítási címet és telefonszámát, majd kiválasztja az éttermek által közzétett ételajánlatok egyikét és a „Megrendelem” gomb megnyomásával leadja rendelését.

A rendelést a következő napra a Kiszállító által meghatározott időpontig lehet leadni. A Szolgáltató a rendelés feladása után automatikusan (e-mailben) visszaigazolja a rendelés adatait és továbbítja azt a Kiszállító felé. A rendelés a Felhasználó által nem mondható le (kivéve, ha erről a Kiszállító másképp nem rendelkezik. lásd: Étterem adatlap ).

A rendelés ellenértékét kiszállításkor maga a Felhasználó fizeti meg készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg a Kiszállító alkalmazottja számára. Az ételvitel.hu csak közvetítőként lép fel a Felhasználó és a Kiszállító között.


A Szolgáltató jogai és kötelezettségei


A Szolgáltató köteles a Felhasználó/Kiszállító számára az ételvitel.hu rendszer használatának lehetőségét folyamatosan biztosítani. 

A rendszer használatához szükséges leírást a Szolgáltató közzéteszi az ételvitel.hu honlapon, az esetlegesen felmerülő problémákat e-mailben orvosolja.

A Szolgáltató a rendszer üzemelésére 99% rendelkezésre állást vállal.

A Szolgáltató a Felhasználótól/Kiszállítótól kapott valamennyi információt kizárólag az ételvitel.hu működtetése érdekében jogosult felhasználni. Ettől eltérni csak a Felhasználó/Kiszállító előzetes engedélyével lehet. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók.

A Felhasználó/Kiszállító jogai és kötelezettségei

A Felhasználó/Kiszállító jogosult az ételvitel.hu rendszerben felvitt saját adatait, információit tetszőleges időben és tetszőleges számban módosítani. 

A Felhasználó/Kiszállító köteles az alapadataiban bekövetkezett változásokat a rendszerben 15 napon belül aktualizálni.

A Felhasználót/Kiszállítót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

A felhasználói szerődés megszűnése

A felhasználói szerződés megszűnik:

  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • a Felhasználó/Kiszállító jogutód nélküli megszűnésével,
  • a felek közös megegyezésével,
  • bármelyik fél által történő felmondással.
A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti az ételvitel.hu rendszerhez a hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a Felhasználó súlyosan megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
  • a Kiszállítóra vonatkozó díjfizetés 15 napos késedelme,
  • valótlan adatok megadása

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2016. szeptember 1-jétől hatályosak.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.